03 comments on “Видео: зелен маркетинг @ green innovation forum ’09

  • Дени , Direct link to comment

    За съжаление иновации и КСО в България още звучат като корекомско яйце в детските ни години!

Comments are closed.