14-то издание на Дарителската програма на Мото-Пфое

moto-pfohe


Началото на програмата е поставено през 1996 г. с международната тогава инициатива „Европейски награди Хенри Форд за опазване на природното и културно наследство”, осъществявана с подкрепата на ЮНЕСКО и Съвета на Европа. От 2001 г. програмата се провежда под патронажа на Ford Motor Company, а от 2005 г. досега продължава съществуването си изцяло при финансирането и организация от Мото-Пфое ЕООД.

По-рано този месец стартира нейното 14-ото поредно издание. До 18 ноември 2011 г. Мото-Пфое приема неограничен брой проекти – индивидуални или колективни – които допринасят за екологичното равновесие у нас, за съхранението на ценностите в културната ни съкровищница и обогатяването на социалния живот в страната. Важно условие за кандидатстване по програмата е проектът да е в процес на реализация към момента на подаване на документите. Не се допускат такива в идейна фаза, както и вече приключили инициативи. Могат да се включат още детски и младежки проекти, чиито автори са на възраст до 18 години и се осъществяват под ръководството на пълнолетни лица

Участниците в конкурса трябва да се запознаят с регламента на Дарителската програма на сайта на Мото-Пфое, да попълнят формуляр за участие и да го изпратят в срок до 18 ноември включително. Общият награден фонд за 2011 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.

Експертно жури разглежда документите на кандидатите и оценява проектите, в зависимост от следните критерии: полезност и практичност, мисия на проекта, финансова нужда, оригиналност, значение за опазване на общонационалното природно и културно наследство. Председател на националното жури е д-р Петър Янков – Председател на Българското дружество за защита на птиците, членове са представители на министерствата на околната среда и водите, културата и науката и образованието, както и на организацията WWF.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 18 ноември 2011 г. Те трябва да бъдат изпратени нана адрес: 1360 София, ж.к Люлин, бул. „Сливница” 444, Мото-Пфое ЕООД, За Дарителската програма.


Ако имате някакви въпроси може да се обадите на тел. (02) 984 22 73 или да изпратите мейл към: contacts@motopfohe.bg.