14 comments on “Дебат за енергията на бъдещето: понеделник, 15 юни, 18.30 часа, Червената къща

 • инж.Емил Бърдарски , Direct link to comment

  За изминалите 62 години,този принцип за използуване на ядрената енергия за мирни цели е изчерпан,поради следните причини:1.Неоткриването на технология за плавно управление на ТЯпроцеса,остави ядрените централи по принцип в първоначалния им вид.2.С развитие на техническите средства беше постигната максимална степен на безопасност 75-78%.Не беше намерено категорично решение за обезопасяване на отработеното гориво.3.Производството на ядрено гориво-позволено на ядрените държави,се оказа много скъпо,което неминуемо прави произведената ел.енергия с недопустима себестойност.4.КПД на ядрените централи е нисък -10-12%,поради огромното количество топлинна енергия,което се получава в реактора и много малката част от нея която се използува за производство на ел.енергия.Останалата част не може да се ползува,поради това ,че не беше открит безопасен топлоносител.5.Експериментите с тороидите „Токамак“ в Дубна,преди 30 години,както и експеримента в Швейцария,не доведоха в Дубна и няма да доведат и в Швейцария до резултат-търсене на управление на термоядрения синтез,защото експеримента е насочен в погрешна посока.Строителство на ядрени цетрали,преди да бъдат намерени решения на проблемите появили се в годините на тяхната експлоатация,е опасно за живота на планетата,поради 1000годишния период на полуразпад на отпадъците. инж.Емил Бърдарски-специалист ел.централи

 • Веселин , Direct link to comment

  Инж. Бърдарски не е прав по отношение на термоядрената енергия. 1. В момента ЕО заедно с още няколко страни разработва 2 термоядрени проекта ИТЕР (принципът е на Токамак) и проект базиран на лазерна система за задържане, подгряване и предизвикване на термоядрена реакция. 2. Пропадането на „Токамак“ преди 30 години не беше поради технологични пречки за извеждането му до успешен край, а поради политическо споразумение между СССР, САЩ и Япония. 3. И в момента пречките, по-специално ИТЕР са по-скоро политически, а не технологически. Първоначално проектът трябваше да завърши през 2013, след включването на САЩ стана 2016 а след включването на Русия срокът вече отива на към 2020 г. 4. Понеже ЕО е основен инвеститор има надежда заради финансовата криза, заради неадекватното поведение на Русия по време на газовата криза и поради новия президент на САЩ с екологични амбиции, проекта ИТАР да се ускори.

 • инж.Бърдарски , Direct link to comment

  Ha Веселин/16.06.2009г
  Инж.Бърдарски е прав:1/Становището от 10.06.2009 касае технологията, по която са изградени ядрените централи до момента и по която настоятелно се пледира за построяване на АЕЦ Белене-нищо ново!2/Проекта „Токамак“беше неуспешен,поради непознаване на принципите на трансформация на МАТЕРИЯТА!За пояснение :материята съществува в две форми-поле и вещество.Потенциалното поле е сложна периодична несинусоидална крива,дефинирана в определени граници /без точки на прекъсване/.Разложена в ред на Фурие на хармонични съставки и кодираното подбиране на хармоници обуславят синтез-вещество!Така са синтезирани основните елементи от Менделеевата таблица-вещества!Десинтеза/трансформацията на вещество в поле е възможна на ядрено и молекулярно ниво,когато се познават кодовете на синтеза/ е възможен не само за лантаноидите.3/Понятието скорост от класическата механика,се отнася само за вещество,както и понятията пространство и време.Те не се отнасят за поле!!Затова ускоряваното на елементарни частици в пространството и времето /300000 км/сек/ е усилие в погрешна посока,което се инициира за втори път.
  Използуването на ядрената технология от 60 години е онзи момент от развитието на цивилизацията,в който Прометей дал огъня на човека ,но не казал с какво се гаси.Това станало известно след първия пожар.След откриването на ядрената енергия станаха два пожара-Хирошима и Чернобил!!
  Политическите,корпоративните и военни съображиния убедително водят към трети пожар-този път грандиозен.Съжалявам,че съм прав.инж.Бърдарски

 • инж.Емил Бърдарски , Direct link to comment

  Швейцарското повторение на проекта „ТОКАМАК“ е експеримент .По публикуваните твърдения на учените ангажирани в експеримента,целта е да се предизвика сблъсък между ускорени хелиеви ядра до скороста на светлината и равноколичествен неускорен електронен поток.Целта била да се имитират условията на „големия взрив“.Екперименти в това отношение само по научно предполагаеми доводи може да доведе до учудването на Опенхаеймер,когато видял в действителност резултата от научното си откритие.Експерименти с очаквани взривове от сблъсък на елементарни частици ще доведе до трансформация в поле,без да е ясно дали само частиците ще се трасформират и дали започналия процес на трансформация отключен веднаж,ще се прекрати с трансформацията на заложените в експеримента хелиеви ядра.Не се кара автомобил който не е съоръжен със спирачки!

 • инж.Емил Бърдарски , Direct link to comment

  От експеримента с адронния колайдер,при поставяне на задачата на експеримента,чрез сблъсък на ускорени до скоростта на светлината хелиеви ядра,със относително статичен електронен поток,може и да се получи взрив,но не е ясно този взрив дали няма да отключи процес на десинтез,в какви граници той може да бъде овладян и изобщо отключен веднаж дали няма да стане спонтанен.Всяка „черна дупка“,в която са изчезвали цели галактики,е започвала с мини черна дупка!Казано разбираемо-Господ не обича да му бъркат в дупето.

 • Биньо , Direct link to comment

  инж.Емил Бърдарски изприказва една камара глупости.

 • Биньо , Direct link to comment

  Какво ще кажеш за радиацията на Хокинг?

 • Биньо , Direct link to comment

  Всяка “черна дупка”,в която са изчезвали цели галактики, НЕ е започвала с мини черна дупка. Що за глупост!

 • Биньо , Direct link to comment

  Мини черната дупка засега е само и единствено ТЕОРЕТИЧНО понятие, никъде и нигога не е доказвано, че те реално съществуват. А нали знаеш, една наука неопираща се на доказани факти не е наука, а само празни бръщолевения.

 • Биньо , Direct link to comment

  Ноември 12, 2009
  Учени потвърдиха ефикасността на реакторите Токамак
  категория Енергия и Материя — Tags: ядрен синтез — Илия Илиев @ 4:20 pm

  for_414_tokamak_schemaУчени от Американската национална лаборатория по ядрен синтез, потвърдиха експериментално предвижданията за ефективност на реакторите за ядрен синтез – Токамак. Напълно се потвърди и предвиждането, че те могат да бъдат ефективни икономически и производствено и тяхното индустриално приложение е напълно реалистично. Трудът на учените ще бъде представен на 51-вата годишна среща на Американското физично общество.

  Благодарение на ядрения синтез, нашето слънце гори вече милиарди години. Ядрения синтез се случва, когато ядрата на два прости атома се доближат достатъчно близо, за да се слеят и образуват атом с по-сложно ядро. В процеса се отделя огромно количество енергия, благодарение на което слънцето свети и излъчва топлина и радиация.

  Когато синтеза се създава в лабораторни условия, производството на енергия зависи от температурата и плътността на получената плазма. Плазмата е съставена от силно нагрят йонизиран газ, в който атомите са изключително възбудени и се движат хаотично. Тя е толкова гореща че са нужни мощни магнитни полета за да се поддържа плазмата в сърцевината на реактора и далеч от стените му. Това е причината Токамак реакторите да изглеждат като поничка. Така се постига най-голяма ефективност от магнитните полета, а плазмата е насочвана по дължината на поничката, без да засяга стените.

  През последните десет години учените успяха най-после да увеличат плътността на плазмата и успяха да поддържат ядрения синтез за по-продължителни периоди – ключов елемент за ефективното производство на енергия. Това се случи благодарение на важни открития в областта на поведението на плазмата в магнитно поле.

  Според доста модели, загубата на горещина в Токамак реакторите е доста голям, поради реактивността на турболенцията на плазмата към флуктуациите на магнитното поле. Последните изследвания показаха че това не е така. Не само че турболенцията се минимизира от високото налягане и определената форма на Токамак, но и новообразуваните хелиеви атоми, подпомагат поддържането и плътността на плазмата.

  За да са надеждни и производителни Токамаците, те трябва да поддържат високо налягане и температура, колкото се може по дълго. Работата на учените показа че плазмата може да бъде принудена да се държи по следния начин: високото налягане води до самогенерирана електрическа енергия, която помага да се контролира плазмата, което води до по малка нужда от външен контрол, което води до дълги пулсове производство на енергия, което води до висока надеждност.

  След десетилетия усилия за подобряване на поведението на плазмата, учените откриха че природата всъщност може да бъде много щедра, като позволява едновременно висока производителност (много електричество), оптимална ефективност (евтино електричество) и висока надеждност (производствения процес е стабилен и постоянен). Това премахва и последните теоретични пречки пред реализирането на реакторите с ядрен синтез от типа Токамак, като потвърждава тяхната практична и икономична надеждност.

  Работата на учените и извършването на експериментите са част от програмата Министерството на Енергията на САЩ за изследване на ядрения синтез, по договор DE-FC02-04ER54698.

 • Emil , Direct link to comment

  Няма да коментирам езика,манталитета и московската академична подготовка на „Биньо“
  За мен материята съществува в две форми – поле и вещество.Основна е формата на полето.Трансформацията поле-вещество не може да стане хаотично ,нито експериментално с „уцелване“,защото и полето и веществото са точно определено структурирани форми,поради което трансформацията е възможна с точно определен програмен продукт.Трансформацията поле-вещество /синтез/ се реализира с определени пароли за всяко просто вещество от потенциални полета.Синтезът акумулира пространство и време.Плазмата е междинна материя /неструктурирано вещество и неструктурирано поле/,затова е неустойчива.Трансформацията вещество-поле също е възможна с програмен продукт.Десинтеза е възможен с плавно изчерпване на акумулираното във веществото време и плавното „свиване на пространството“ или спонтанното освобождаване енергията на полето – отново в зависимост от програмния продукт.Опознаването на структурата на полетата изключва ползуването на законите от класическата механика.Те се отнасят само за веществената форма на материята.При структурирането на полето и веществото,както и трансформирането ,са използувани два феномена – хармония и математика.Не желая да споря,не желая да опонирам никого,защото не желая да учавствам в мъгляви хипотези,от което се усвояват много пари.Дано „Биньо“има нещо „на ум“,което не казва.Ако вярва в него -пожелавам успех!Само коментирам,не желая да дразня,дори като се приема че „бръщолевя“.

 • Емил , Direct link to comment

  Нищо не се публикува за откритието във лаборатория на военноморска база на САЩ – производство на ел. енергия ,чрез ядрен синтез на базата на олово – литий /като „тютюневи кръгчета“/,при което може да се използува и толнината енергия /топлоносителя не е радиоактивен/. Няма публикации и за строящата се в Канада ядрена централа на този принцип ?Обилна информация /предимно за пари и „търговски интереси „/ за АЕЦ Белене има, за която е сигурно ,че е по технологията от 60-те години и че реакторите са „от ново поколение “ ,както и че ще струва /последно/ 6.3 млрд.$, а срока и на откупуване ще е 40 години .Няма информация и за строителството във Франция на АЕЦ на плазмен принцип,при което също ще бъде използувана остатъчната топлинна енергия/топлоносителя не е радиоактивен/,а КПД е 2.5 пъти по-високо от все още действуващите ядрени централи,при които огромно количество топлоенергия от процеса се охлажда /предимно в I-ви контур /.

 • Емил , Direct link to comment

  При атмосферно налягане плазмата се задържа /кълбовидна мълния/.Твърдението ,че в ускорител /ТОКАМАК или АДРОНЕН КОЛАЙДЕР/плазмата може да се „задържи“ при високо налягане в условията на няколко милиона електрон волта ускорение е възможно,но за кратко време .Това ,че „самопроизвежда “ ел .енергия е не вярно/погледни уравненията на Максуел,те са абсолютно вярни /.В условията на ускорение до скоростта на светлината на веществени частици е възможна трансформация в поле /това е една ,за съжаление най -простата програма за десинтез/,но полето не е хаотична ,а програмирана материя,затова полетата имат различни прояви/.Когато предварително не е зададена програма на полето,при ускорението на веществата/елементарни частици/,се достига до плазма -непрограмирано нито поле ,нито вещество/междинна материя/.Законът от класическата механика за ускорение важи само за веществените частици /като производна на скорост -път за еденица време,в пространството-веществата заемат пространство и акумолират при синтеза време,за полето няма пространство и време/.Полетата са структурирана ,програмирана енергия,която има само гравитация /прочети спец.част на теория за относителност -Аинщайн/.Необходимо е съсредоточаване върху изговяне на програмни продукти и модели на полета за да се получи трансформация вещество-поле!С налучкване не може да стане – ниско ни е нивото на цивилизация?

 • инж.Емил Бърдарски , Direct link to comment

  Проекта „ЦЕРН“/адронен колайдер“ в който ЕС инвестира над 54млрд.евро,до момента не представи нито едно /поне теоритично или експериментално доказателство /за откритие ,използваемо ефективно в търсене на решение за чиста и безопасна енергия,което да обнадежди поне възвращаемоста на огромната инвестиция./За нея тактично се избягва обсъждането на политиците ,като част от причините за „дълговата криза“./Експериментите се планират на принципа „да видим какво ще се получи“,а не да „проверим ефекта на теоритично и математически доказан принцип“.Дори в това не би трябвало да се избързва с „надеждата на политиците“ от „успеха на учените“,преди доказани резултати при лобораторни условия.За пример:проф.Айнщайн откри „фотоелектричния ефект“,но опитите за енергиино използване в сериозен мащаб показаха ,че това е просто един факт,без приложение,докато не се откри впоследствие лазера.Учените в ЦЕРН трябва да побързат с реализацията на ефективно решение,за добив на ел.енергия от ядрен полуразпад на тежки метали,като в процеса се ускорят електрони и едновременно синтезират леки елементи.

Comments are closed.