За Горичка

Горичка е инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.

За първи път сайтът на Горичка се появи на 15 септември 2006.

Основатели на Горичка са Магдалена Малеева, Любомир Ноков и Александър Варов. В момента Горичка се управлява от съвет в същия състав плюс Велислава Попова и Йоанна Митова.

Горичка обича промяната и новите предизвикателства.

В момента работим по:

  • два нови форума (пролетен и есенен)
  • съдържание на сайта
  • Горичка Филм Фест 2014
  • МаМа
  • около сто други дреболии

Ако искате да ни подкрепите с идеи, доброволен труд или финансово, пишете ни.