За Горичка

Горичка е инициатива за разговори, дебати и обучения, свързани с промените в климата и устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.

За първи път сайтът на Горичка се появи на 15 септември 2006 г..

Основатели на Горичка са Магдалена Малеева и Любомир Ноков. В момента Горичка се управлява от съвет в същия състав плюс Александър Варов, Велислава Попова, Венелина Величкова, Калина Жулева.

Горичка обича промяната и новите предизвикателства.

В момента работим по:

Ако искате да ни подкрепите с идеи, доброволен труд или финансово, пишете ни.