За Горичка

Горичка е инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.

За първи път сайтът на Горичка се появи на 15 септември 2006.

Основатели на Горичка са Магдалена Малеева и Любомир Ноков. В момента Горичка се управлява от съвет в същия състав плюс Диана Димитрова, Велислава Попова, Калина Жулева, Магдалена Ръжева.

Горичка обича промяната и новите предизвикателства.

В момента работим по:

Ако искате да ни подкрепите с идеи, доброволен труд или финансово, пишете ни.