Ако бяхме дизайнери на вратовръзки…

Ако бяхме дизайнери на вратовръзки, те сигурно щяха да изглеждат ето така:

ties2

ties12

Добре, че не сме в бизнеса с вратовръзките и че си имаме друга работа. Тези дни, тя е да се опитаме да ви убедим, да отделите няколко часа от съботата си за Форум Бизнес. Ако сме успели, регистрирайте се тук.

Форум Бизнес е на 14 май 2011.