Един интересен спор: може ли „радикалната прозрачност“ да спаси света?

Преди няколко дни тръгна един интересен спор, по една тема, която и нас ни вълнува.

От една страна е психологът Дениъл Гоулман, автор на „Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything„, а от другата е създателят на Greenbiz.com, автор на  „Green Economy“ и ключова фигура в развитието на зеления бизнес сектор, Джоел Мейкоуър.

Спорът е за следното: В книгата си Гоулман защитава идеята, че „радикалната прозрачност“, което е позитивният цикъл, който започва, когато повечето корпорации вдигнат завесите и открият тайните си за съставките и източниците на своите продукти, ще позволи на потребителите да правят по-добри избори и ще наклони пазара към по-безвредни и екологични продукти и така ще бъдат решени много проблеми. Мейкоуър пък не е съгласен и казва, че дори и цялата информация на света не би накарала масовия консуматор да се съобразява и да иска да е част от решението.

Това прилича на класически спор за това дали свободата на пазара или намесата на обществените институции може да постигне по-сериозен резултат, както и за това каква ще е промяната, която новите технологии за общуване и на достъп до информацията ще донесат.

Ето и двете мнения.

One comment on “Един интересен спор: може ли „радикалната прозрачност“ да спаси света?

  • readonly , Direct link to comment

    Сетих се за „Галактическа Балада“ на Емил Манов … правите ли връзка? Написана е преди 1970 г. и главният герой пише историята за следващото столетие – Мейкоуър сигурно я е чел …

Comments are closed.