Филип Харманджиев: земеделието е свобода # video@промяна

Филип Харманджиев е един от основателите на изданията Банкеръ и Капитал. През 2010 година той напуска издателския бизнес и отдава напълно вниманието си на земеделието и виното. Днес той е собственик на Бибендум – най-големият винен търговец, магазините Касавино и се забавлява с поликултурно стопанство в района на Сандански. Има блог, който е позарязал от известно време, но е обещал скоро да го запълни. На Форум промяна той ни разказа за новото, доброто земеделие.

Филип Харманджиев: земеделието е свобода from горичка on Vimeo.

One comment on “Филип Харманджиев: земеделието е свобода # video@промяна

  • gligi , Direct link to comment

    Ораторските му способности търпят критика, но биофирмата поне отчасти оправдава западането на Капитал. Успех, Филипе!

Comments are closed.