д-р Димитър Колев

Форум Здраве: неврологът Димитър Колев за тайните на мозъка

Лекторите на Форум Здраве 2012:
Д-Р ДИМИТЪР КОЛЕВ
Невролог

д-р Димитър КолевД-р Димитър Колев е невролог, завеждащ отделение към Неврологична клиника на Военномедицинска академия. Професионалните му интереси са в областта на когнитивната неврофизиология и електофизиология. Специализирал е в САЩ, Холандия, Унгария. Вземал е участие в множество хуманитарни мисии в Азербайджан, Грузия и Афганистан. Има дълъг опит в клиничната медицинска астрология, чиито методи използва в лечебната си практика. Казва, че е убеден привърженик в холистичния подход към постигане на интегрално здраве. Поканихме д-р Колев на Форум Здраве, за да ни поясни дали използваме мозъка си или той използва нас.


Най-хубавият ден?
Последният.

Най-голямата спънка?
Невежеството.

Най-лесното нещо?
Прошката.

Най-голямата грешка?
Неосъзнатата.

Коренът на всички злини?
Безлюбието.

Най-хубавото развлечение?
Развлеченото.

Най-лошото поражение?
Неразбраното.

Най-добрите учители?
Справедливите.

Най-първата необходимост?
Въздухът.

Най-голямото щастие?
Споделеното.

Най-голямата тайна?
Животът.

Най-неприятният недостатък?
Страхът.

Най-опасният човек?
Фанатикът.

Най-коварното чувство?
Самодоволството.

Най-красивият подарък?
Неочакваният.

Най-необходимото?
Хлябът и Словото.

Най-краткият път?
Падането.

Най-приятното усещане?
Слънчевият лъч.

Най-добрата защита?
Доверието.

Най-доброто лекарство?
Добродетелта.

Най-доброто удовлетворение?
Служенето.

Най-мощната сила на света?
Вярата.

Най-стимулиращият дар?
Усмихнатият поглед.

Единствената реалност?
Любовта.

Здравето е?
Огледало на нашите мисли, чувства и постъпки.

За какво ще ни разкажете на Форум Здраве?
Ще говоря за използването на кортикална саморегулация и невропластичността в моделирането на нашите способности и неспособности чрез ЕЕГ- биофийдбек.

Форум Здраве
17 март 2012