Миксер 3: Още идеи за доброволчество

Няма да успеем да съберем всички доброволчески инициативи на щандовете на Миксер 3, затова поместваме тук тези от тях, които няма да видите довечера. Потърсихме из Интернет за добри идеи и проекти, в които може да се включите. Това са резултатите.
__________________________________________________________________________________

нова софияНеформалната група „Нова София” е основана от пет лица, като към групата има и много доброволци. Хората зад групата се занимават с реклама, продажби, модерни технологии, издаване на сертификати за качество и геодезия. Всеки един от тях, макар и сериозно отдаден на работата си, е готов и отдава свободното си време в името на каузата, с която са се ангажирали.Дейността е съсредоточена върху обновяване и изграждане на детски площадки и спортни игрища. Целта на Нова София е да създаде една здрава и развиваща се социална среда за децата и да подобри условията, заобикалящи младежите в София.

В рамките на последните няколко месеца бяха организирани две почиствания на Борисовата градина, а в последствие Национална скаутска организация на България също се присъединила. Следвайки еко-посланието, което Нова София се стреми да отправи, е планирано и засаждането на млади сезонни дръвчета. Ако искате да се присъедините ви съветваме да пишете на стената на Нова София във Фейсбук.
___________________________________________________________________________________

logo-wwfУсилията на WWF целят да бъде спряно влошаването на околната среда на планетата, за да може следващите поколения да живеят в хармония с природата. От организацията вярват, че това може да се постигне с запазването на биологичното разнообразие, устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси и намаляването на замърсяването и безогледното потребление. Дунавско-Карпатската програма на WWF работи в България от 1998 г. Основните й цели са опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчивото развитие в района, който обхваща България, Румъния, Словакия, Хърватия, Украйна и Молдова. Основните проекти в България включват опазване на горите, грижа за река Дунав и спомагането на устойчиво развитие на селските райони.

Доброволците на WWF помагат за организацията и провеждането на различни акции и събития като например „Национален ден на природните паркове“ и „Часът на Земята“. Понякога те вършат интересни задачи на терен по местата, където WWF работи в България в- сред тях са и природните паркове като Витоша, Странджа, Персина, Русенски Лом, Българка. За да станете един от тях, трябва само да попълните няколко реда информация и сте в мрежата. __________________________________________________________________________________

солидарност

Асоциация „Солидарност“ работи в сферата на лечението на алкохолна зависимост, хазартна зависимост и наркомании. Нейната основната дейност е развитие на програма за рехабилитация и ресоциализация на зависими, основаваща се на модела „терапевтична общност“. Програмата е създадена през 2003 г. и има голям опит в лечението на хероинова зависимост. Наскоро Солидарност търсеше доброволци, които да работят за информационната линия за наркотиците и алкохола. __________________________________________________________________________________

каритас българия Каритас България е създадена през 1993 г с решение на Епископската конференция на католическата църква в България. Организацията е пълноправен член на световното семейство Каритас Интернационалис (организацията помага и на хора с различна религия). Каритас България е нестопанска организация, сдружение с обществена полза и осъществява социалната си дейност в подкрепа на уязвими групи от хора в общество посредством своите структури и сътрудници в различни населени места на страната. В своята ежедневна работа доброволните и платени сътрудници на организацията се срещат директно с бедните и уязвими хора. Това им дава възможност добре да се познаят с техните проблеми и нужди и да съсредоточат работата си в три основни направления: предоставяне на социални и здравни услуги, отговор в бедствени ситуации и застъпнически действия.

Доброволците са неразделна част от организацията. Най-бързият и лесен начин да станете един от тях е като се обърнете към лицето за контакти, посочено в края на описаната дейност, към която проявявате интерес – тях може да намерите на официалния уебсайт.
__________________________________________________________________________________

CVSДоброволец.бг е база данни за доброволци и организации, институции и бизнес компании, работещи за активно гражданско общество в България. Доброволец.бг дава възможност на граждани и организации да се свържат и да работят заедно в обществена полза. Базата данни е разработена по инициатива на Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес – България с финансовата подкрепа на Тръста за Централна и Източна Европа.

Сайтът може да е добър източник на идеи, затова къде и в какво може да се включите като доброволец, но подозираме, че не се обновява в кратък интервал. Въпреки това му хвърляйте по едно око от време на време.
__________________________________________________________________________________

cedar Фондация „Сийдър” цели да ускори положителните социални промени в България, като подпомага предлагането на качествени социални услуги и грижи за деца и младежи в неравностойно положение.  За да направи това, Сийдър работи с централните и местни власти, за да създаде надеждни инструменти за деинституционализация в България, също използва експертна и консултантска помощ, за да структурира и създаде модели, приложими в българските условия.  Фондацията цели улесняване обучението на обгрижващия персонал, който към момента работи в българските сиропиталища, както и набирането и обучението на обгрижващ персонал за бъдещите алтернативни услуги.

Сийдър предоставя различни възможности за доброволчески труд. Доброволците са правили всичко – от набиране на средства до боядисване на детски креватчета. Има такива, които работят директно с децата в сиропиталището и такива и други, които пък работят в чужбина за привличането на обществено внимание, финансови проекти и осигуряването на оборудване.