Милена Ленева на форум Родителство 2010 (видео)

видеото във Vimeo

Силно, аргументирано и придизвикателно изказване за ролята на училището в живота ни, от Милена Ленева.


Коментарите не са позволени.