Разговори: суперинтелигентност, тераформиране, емержентност и още нещо

Едно от най-хубавите неща за работата по всеки един от форумите е, че имаме много срещи и обсъждания с интересни и различни хора. Често се получават чудесни разговори. Покрай Форум Дом решихме, че ще е приятно да споделяме някои от тях. Ето какво излезе:

razgovor4

Йоана: В трактат върху бъдещето на човечеството (pdf), Ник Бостром предполага, че ако оцелеем в сегашния критичен век, възможността да развием нова суперинтелигентност, да се преборим с нейните рискове и да увеличим качеството си на живот, е голяма. Смяташ ли, че човечеството е способно да балансира интелекта си за свое добро?

Апостол: Смятам, че човечеството има императив да се развива в посока към постигане на динамично равновесие със заобикалящата го среда и в частност с биосферата, както и към по-хармонично (не непременно по-подредено) собствено съществуване. В тази връзка Бостром е донякъде прав за риска и възможността, която настоящият век крие за достигане на ново ниво на балансирано съществуване и отговорно взаимодействие с околната среда. С много от останалите принципи на Бостром, обаче, включително неговото разбиране за хуманизма и теорията му за симулираните реалности, не съм много съгласен. Замислете се над следния факт: в телата си носим около 10 пъти повече бактерии с чуждо ДНК, отколкото са собствените ни клетки. Науката все още не знае дали тези микроорганизми с техните необходими за метаболизма функции могат да оцелеят при продължително космическо пътуване. В този смисъл ние живеем в една взаимосвързаност с живия свят, която наподобява планетата от филма „Аватар“. За мен човешката цивилизация има смисъл и отвъд самостойното и стерилизирано човешко съществуване, към което изглежда се стремим (и което според мен е не само безсмислено, но и невъзможно). От друга страна самата способност да осъзнаваме тези въпроси автоматично ни натоварва с известна отговорност към целия живот на Земята. В моята презентация на Форум Дом ще се опитам да развия и аргументирам подобна теза.

razgovor1

Й: Значи за теб изследването на Космоса с цел намиране на нов дом за част от нашата цивилизация, няма много смисъл?

А: Както казах по-рано, и да и не. За мен откриването на нов дом на човешката цивилизация, в който да живеем изолирани от останалите живи същества на Земята е невъзможна, дори немислима алтернатива. Ние сме носители на живота на Земята в неговата цялост (освен бактериите в човешикя организъм се срещат всички останали типове или „надцарства“ от организми). Изследването на космоса има смисъл във всички случаи, но аз вярвам и в „тераформирането“, тоест пригаждането на други планети за колонизиране от земния живот. Кандидат за нещо подобно е Марс и смятам, че много от нас ще доживеят момента, в който ще се предприемат стъпки в тази посока.

razgovor2

Й: Смяташ ли, че с дейността си спрямо планетата човечеството пробива дупка в кораба-майка или това е част от цикличността в природата?

А: Съвсем откровено казано не мога да преценя. Аз не вярвам в неизбежната цикличност на историята и процесите в природата, затова и не приемам сериозно твърденията, че настоящото глобално затопляне е част от някакъв дълъг и непознат природен цикъл. Данните доказващи че причината сме ние и че това се случва без прецедент са твърде необорими. Впрочем онова, за което можем да бъдем сигурни е, че човешката цивилизация вече е предизвиквала петото или шестото по големина масово изчезване на живот на планетата, при това в рамките на един геологичен миг. В този контекст не мога да бъда непредубеден оптимист, но не съм и убеден песимист. Смятам, че ако човечеството има свои „мотиви“ за случващото се, те не трябва непременно да се разглеждат в някаква философска рамка и причиннослесдствена прогресия. Емержентността е свойство на много сложни системи, и особено на живите такива, затова вместо да търсим в миналото някаква конкретна причина настоящето развитие на цивилизацията, за мен е по-ценно да открием лостовете, които биха тласнали бъдещото развитие в една или друга посока. Вярвам, че такива лостове има, както има и достатъчно интелигентни и обединени от общ интерес групи от хора, които ще ги открият и задействат. Надявам се това да е за добро.

razgovor3

За повече разговори с интересни хора се регистрирайте Форум Дом (26 февруари).

One comment on “Разговори: суперинтелигентност, тераформиране, емержентност и още нещо

  • Мечтай и се забавлявай , Direct link to comment

    Всичко на Форум Дом явно ще е доста интересно, дано имам възможност да дойда. Много съжалявам, че пропуснах Форум Родителство и още повече Форум Храна. Дано имат нови издания. А какви други Форуми подготвяте като теми?

Comments are closed.