Цените на фотоволтаичните централи паднаха с 13% само през 2019 г.

Знаете ли, че повече от половината възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), построени по света през 2019 г. произвеждат електричество на по-ниска цена от тази на нови въглищни централи? Цените на фотоволтаичните централи паднаха с 13% само през 2019 г., а тези на вятърните мощности с 9%. Тези и повече данни, може да прочетете тук.