Йоана-Магдалена Илчева за разликите между психологическата и духовната работа

yoana_magdalenanewЙоана-Магдалена е психотерапевт. Сертифицирана е в областите на дълбинната психотерапия с музика по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение (научете повече) и аналитичната психотерапия (още малко информация тук).

Тя работи с възрастни в индивидуален формат, като предлага комбинация от терапия с музика и аналитична психотерапия според спецификата на всеки случай. Понастоящем продължава личното и професионалното си развитие като се обучава за психоаналитик в школата на Юнг и неговите последователи.

Йоана-Магдалена винаги се е вълнувала от граничните територии и възможността за съпоставяне или интегриране на области или понятия, които често биват противопоставяни: например, образното и словесното, психологическото и духовното, психоаналитичното и трансперсоналното и др.
____________________________________________________________________________________

Първото, което бих променила в България, ако имах неограничени възможности, е …
Фокусът на образованието, на отношението към децата от най-ранната им възраст. Бих работила за цялостен подход, който да поощрява емоционалната и духовната им интелигентност, да развива способността им да познават себе си и света през собствения си опит и способност за осмисляне, да дава пространство на вродените им мъдрост и творчески заряд.

В себе си бих променила…
Аз постоянно се променям. С всяко следващо преживяване, научаване, опитване аз се превръщам в някаква мъничко подобрена версия на самата себе си. И после пак. И пак.

Едно нещо, което не трябва да се променя е …
Лекотата на битието.

На Форум Промяна ще говоря за …
Вътрешната промяна и по-конкретно за вътрешната промяна от гледна точка на разликите между психологическата и духовната работа.
____________________________________________________________________________________

Форум Промяна е на 26 ноември, събота в Модерен театър, София.  Запазете вашето място ТУК