България вече има програма за намаляване на фините прахови частици във въздуха

Документът е насочен към основните източници на замърсяване, каквито са битовото отопление и автомобилите, а за реални действия ще са нужни и законодателни промени.