Ресторант Crazy Diamond въведе работеща система за разделно събиране на отпадъци

Разделното събиране и намаляване на количествата отпадъци е тема, в която Горичка е активно ангажирана. В тази статия ще се запознаете със 10-те стъпки, които предприехме за въвеждане на работеща система за разделно събиране на отпадъци в ресторант Crazy Diamond. Може да използвате тези 10 стъпки, за да събирате разделно и във вашия ресторант или организация.

Системата за разделно събиране на отпадъците в Crazy Diamond

Въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци в заведения за хранене не би следвало да е новина. То е задължително за всеки бизнес в България от 2013-та година насам. И все пак, за никого не е тайна, че в повечето заведения за хранене отпадъците на практика не се събират разделно, а законовото задължение е осигурено само про форма.

Почти пет години след промяната на закона, все още сме твърде далеч от желаното по отношение на разделно събиране и последващо рециклиране на отпадъците. Хиляди тонове отпадъци, които биха могли да бъдат рециклирани, все още се депонират или се изгарят със всички последици от това за околната среда и за здравето ни.

А би могло да бъде различно.

В следващите няколко параграфа ще ви разкажем за партньорството между Горичка и ресторант Crazy Diamond и искрено се надяваме да ви покажем, че първата стъпка винаги е най-трудна, но в крайна сметка, има ли желание, ще се намери и начин.

Началото

Ресторантът Crazy Diamond отвори врати през месец май на ул. Оборище 9А в София. Предлага вкусна храна, приготвена от качествени продукти и сервирана в уютна атмосфера. Собствениците решиха да въведат разделно събиране на отпадъци, не само защото се изисква по закон, а защото искрено искат да допринасят за опазването на околната среда и на природните ресурси за бъдещите поколения. Желанието го има, но и предизвикателствата за преодоляване не са малко.

Ресторантът не разполага със заден двор, в който да се разположат големи контейнери за разделно събиране. Единственото налично място е в градината на ресторанта, близо до клиентите. Ограниченото място предполага малък размер на кофите, което пък значи – нужда от ежедневно извозване, а има и притеснения, че кофите отпред няма да са най-естетичната гледка за клиентите, а може би ще и понамирисват. Към проблемите се добавя и фактът, че липсват достатъчно фирми за управление на отпадъците, които да имат капацитета за ежедневно транспортиране на отпадъци. И не на последно място – част от персонала е скептично настроен към разделното събиране.

Ами сега, накъде?

Вероятно това е моментът, в който повечето биха се отказали. Но ако малко по-свободно перифразираме Айнщайн – стоиш ли достатъчно дълго с проблема, вероятно ще намериш решение.

Процесът по въвеждане на системата за разделно събиране в Crazy Diamond ни отне няколко месеца, а стъпките не са никак малко, но ще ги обобщим в 10.

Стъпка 1: Анализ на отпадъците

Започнахме с обход на ресторанта с лист и химикал за внимателен анализ на видовете отпадъци, които се образуват във всяка част от ресторанта (миялно, топла точка, студна точка, бар, тоалетна, градина…) и приблизителна оценка на образуваните количества за един ден. В този процес с най-точна информация разполагаха хората, които работят в съответната зона.

Стъпка 2: Определяне на потоците отпадъци

Следващата стъпка беше да решим кои потоци отпадъци ще се събират разделно. Решихме, това да са:
· пластмаса и метал
· стъкло
· хартия
· биоотпадъци
· батерии
· излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
· опасни домакински отпадъци
· (остатъчен) смесен битов отпадък.

Стъпка 3: Избор на външни контейнери за разделно събиране

Веднъж решили какви отпадъци ще се събират, последва избор на подходящи кофи за двора. Решихме цветовете им да съответстват на общоприетите цветове за разделно събиране: жълт за пластмаса и метал, син за хартия, зелен за стъкло и кафяв за биоотпадъци. Размерът им е максималният, който може да се побере в наличното място. Материалът е пластмаса, която да издържа на атмосферните условия. Монтирахме държачи за торбите за отпадъци, както за да не се смъкват торбите вътре в кофите, така и за по-добра естетика. Кофата за биоотпадъци беше избрана с механизъм за заключване и уплътнено затваряне, за да се предотврати излъчването на неприятни миризми и достъпа на животни до отпадъците.

Стъпка 4: Сключване на договор за извозване на рециклируемите отпадъци

Ключова стъпка в целия процес е сключването на договор с коректна лицензирана фирма за разделно събраните хартия, стъкло, пластмаса и метал.

При Crazy Diamond фирмата освен, че трябваше да има лиценз, трябваше да може да:
· извозва отпадъците ежедневно,
· изнася кофите от двора на ресторанта до улицата,
· извършва извозването задължително преди 11 ч.

Намирането на фирма, която да отговаря на всички тези условия и да предлага приемлива цена се оказа доста по-трудно от очакваното. Но след прозвъняване на 6 – 7 фирми, които са лицензирани за транспорт на отпадъци и срещи с няколко от тях, подходящата фирма беше открита.

Стъпка 5: Сключване на договор за извозване на биоотпадъците

Може и да не знаете, но Инсталацията за биологично третиране (ИБТ) към Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) извършва безвъзмездно извозване на биоотпадъци, когато собственикът на даден имот си е платил такса смет. Тъй като обаче ИБТ предлага извозване само 2 пъти седмично, а за Crazy Diamond e нужна ежедневна услуга, се наложи да търсим друг вариант – фирма, която да има разрешително за извозването на този вид отпадъци и да може да ги извозва ежедневно, срещу заплащане.

Намирането на фирми с лиценз за транспорт на биоотпадъци се оказа лесно. Оказа се обаче, че нито една от тях няма налична техника за извозване на биоотпадъци и на практика те предлагат само сключване на фиктивен договор, но не и реално извозване на разделно събраните биоотпадъци. Бяхме в леко патова ситуация. Решихме обаче да се обърнем отново към експертите от ИБТ. След като обяснихме ситуацията от общинското предприятие проявиха разбиране и решиха да подкрепят нашите искрените усилия като се ангажираха да осигурят ежедневно извозване на биоотпадъците. За което, искрено им благодарим!!!

Стъпка 6: Поставяне на удобни малки кошчета из ресторанта

За да има разделно събиране на отпадъци е нужно те да се събират разделно още на местата, на които се образуват. Затова бяха поставени удобни като форма и размер малки кошчета за събиране на биоотпадъците на работните станции в кухнята на ресторанта. Беше направена и лека реорганизация на пространството в кухнята и около бара, за да може рециклируемите отпадъци да се събират лесно и удобно.

Стъпка 7: Разделно събиране на специфични опасни отпадъци

Бяха поставени и съдове за разделно събиране на специфични опасни отпадъци като батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (стари телефони и зарядни и друга дребна битова техника и битова електроника) и опасни докамински отпадъци (лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени с опасни вещества опаковки). Целта е всички опасни отпадъци, които се генерират на територията на ресторанта да може да се събират разделно, а не да се слагат в битовия отпадък, както често се случва в България.

Стъпка 8: Поставяне на информационни етикети на всички кофи

В улеснение на персонала и клиентите на ресторанта, на всяка кофа са поставени стикери, които подробно описват какво може и какво не може да се слага в съответната кофа, както и кратки инструкции как да се изхвърлят отпадъците. Например, картонените кутии да се правят плоски, а пластмасовите бутилки да се смачкват.

Стъпка 9: Разяснителни срещи с персонала на ресторанта

Дори и най-добре измислената система за разделно събиране е безполезна, ако хората, които трябва да я спазват не вярват, че това е важно. Затова направихме две срещи с персонала на Crazy Diamond, на които подробно обяснихме:

· защо за нас хората и за природата е важно да събираме отпадъците си разделно,

· какво може и какво не може да се слага във всяка от кофите,

· защо е проблем, ако се смесват и замърсяват рециклируемите материали,

· какво точно се случва с разделно събраните материали след като съответната фирма ги отнесе,

· какво може да се направи, за да се намалят количествата генерирани отпадъци…

Имаше много въпроси и интересни дискусии. Тази стъпка беше ключова за успеха на инициативата, защото веднъж разбрали “защо” и “как”, хората много по-мотивирано и систематично спазват въведената система. А след въвеждане на разделното събиране на отпадъци в ресторанта, част от персонала сподели, че вече събират разделно и в домовете си :о)

Стъпка 10: Разяснителна табела

За по-ефективно обучение на персонала, а и с образователна цел за клиентите на ресторанта, над кофите беше поставена разяснителна табела, която обяснява защо е важно отпадъците да се събират разделно и илюстрира с помощта на инфографика какво се случва с различните потоци разделно събрани отпадъци.

Какво предстои по темата в Crazy Diamond?

10-те стъпки по въвеждането на системата за разделно събиране на отпадъците са всъщност само началото. За да работи системата устойчиво, на всеки нов член на екипа в Crazy Diamond ще бъде подробно разяснено защо, какво и как, като същевременно постоянно ще се правят подобрения в системата, за да бъде тя още по-удобна и ефективна и разбира се, за да се намалят постепенно количествата на образуваните отпадъци.

Какво предстои по темата в Горичка?

Горичка ще продължи да помага и на други организации, които искат да въведат реално и устойчиво разделно събиране и намаляване на отпадъците си. Ако имате нужда от помощ или съвет, може да се свържете с нас на е-мейл diana@gorichka.bg.

Автор
Mariyana Yaneva