Дълготрайните решения за енергийна ефективност на REHAU

Енергията, която използваме, за да отопляваме и изстудяваме сградите, има огромен принос към климатичните промени. Има много решения за подобряване на енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък на сградите. Чрез иновационни материали и системни технологии архитекти, проектанти и строителни предприемачи вече търсят и прилагат такива решения. Добрата новина е, че тези решения имат и много икономически смисъл и за това има силна енергия за прилагането им.

За да научим повече за съществуващите решения, предложихме на REHAU, които ни подкрепиха за това да се случи и Форум Дом, да ни разкажат повече за работата си. Ето какво ни казаха за три аспекта на енергийната ефективност, по които работят:

1. Ефективно производство на енергия

Системата RAUGEO, която предлагаме, осигурява отопление и охлаждане с геотермална енергия. Геотермалната енергия е независима от метеорологичните условия и климата, винаги е на разположение. В Швейцария в 30 % от новите жилищни сгради функционират отоплителни съоръжения с геотермална енергия. Предимствата са: до 75% добив на енергия от земята, всички сонди се комбинират идеално с ниски температири на отопление и охлаждане, продължителни ниски производствени разходи.

Предлагаме и контролирана вентилация на сградата с геотермална енергия. Към системата за обмен на въздух и геотермална енергия предварително се свързва контролирана вентилационна система за възстановяване на топлинната енергия. Използва се почти постоянна температура от около 10 град. Така индивидуалната температура в помещението се регулира удобно с уреда за вентилация. Правим и антимикробна система за обмен на въздух и геотермална енергия, наречена AWADUKT Thermo.
Системата REHAU Solect пък осигуравя отопление на технологична вода и помощ при отоплението със слънчева енергия. Тя има висока фунционалност, висока продължителност на живота при запазващи се високи добиви, устойчиви на дъжд и сняг монтажни системи, гъвкава модулна система, отговаряща на най-високи изисквания към архитектурата, хигиената и комфорт и е проста за интегриране в съществуваща отоплителна система.

solect

2. Ефективно използване на енергия

При нашите системи за отопление и охлаждане, енергийният обмен се осъществява на големи площи и предимно чрез лъчение. Така се получава оптимален климат в помещението. За разлика от традиционните климатични инсталации тук няма течение и работен шум. Освен това при отоплителните/охлаждащи системи, в сравнение с класическите системи, са възможни ниски изходни температури при отопляване и високи изходни температури при охлаждане. Това увеличава степента на ефектиност.

Специално приложение на отоплението и охлаждането на площи е поддържане на температурата в бетонните ядра. Това е модерна тема в климатичната техника. Принципът се основава на ползването на акумулиращата маса на конструктивните части. По този начин модерните административни и офис сгради могат да се климатизират уютно и екологично. Това става, като в бетонните тавани се интегрира мрежа от полиетиленови тръби, през които през лятото протича студена вода, а през зимата топла вода. С тази конструкция бетонът е сравним по отношение на термичните си свойства и акумулираща маса с историческите масивни сгради. Предимствата са: малки производствени и инвестиционни разходи, липса на необходимост от вентилационна система, равномерни изходни температури на водата.

houserehau

3. Намаляване на енергийните разходи

Модерните системи за прозорци и фасади са решаващ фактор, когато става въпрос за това енергийните разходи да се сведат до минимум. Ние предлагаме профили за прозорци REHAU, със съвременен дизайн, които осигуряват комфорт, рентабилност и запазване на стойността. Материалът RAU-PVC за REHAU системи за прозорци се е доказал по най-добър начин с превъзходните си свойства в строителния бранш. Единствена по рода си със своя коефициент на топлопропускливост е системата за прозорци GENEO от високотехнолочиния материал RAU-FIPRO. Чрез пенопласти в интергираните функционални камери и тройно изолационно остъкляване при GENEO се постига стандарта на пасивните къщи.

Rehau

Форум Дом

One comment on “Дълготрайните решения за енергийна ефективност на REHAU

  • нели , Direct link to comment

    popravete „Utoplenieto“ na Otoplenie, za da vi priemame po-seriozno!

Comments are closed.