Доктор Александър Симидчиев за въздуха, който дишаме

От всеки хиляда души на планетата средно 973 редовно вдишват токсини чрез замърсен въздух. Според анализ на Световната здравна организация (СЗО) нито една държава в света не отговаря на стандартите за качество на въздуха и само три територии в целия свят разполагат с въздух, който се квалифицира като здравословен (Пуерто Рико, Американски Вирджински острови и френската територия Нова Каледония в Тихия океан). Не по-малко стряскаща е и статистиката, която показва, че замърсеният въздух убива около 10 милиона души годишно. Цели осем милиона от тези смъртни случаи са свързани с праховите частици, произведени от изгарянето на изкопаеми горива. Тази статистика е като капка в океана, защото с продължаващото изгаряне общите суми се увеличават постоянно: десет милиона преждевременни смъртни случая на всеки 12 месеца са 100 милиона на десетилетие или около 672 милиона за времето на един среден човешки живот. Цифри, които са удивително големи и говорят за труден за възприемане мащаб на проблема.

Според СЗО замърсяването на въздуха е „най-голямата заплаха за околната среда и за човешкото здраве и благополучие“. Все повече научни изследвания стигат до извода, че ниското качество на въздуха, който дишаме, трябва да се разглежда като криза. Тази криза обаче е тясно обвързана с друга екзистенциалната заплаха – изменението на климата. И докато става все по-трудно да се определи кой проблем е по-мащабен и важен, се оказва, че все пак има и нещо позитивно в ситуацията – ако инвестираме повече усилия в справянето със замърсяването на въздуха, това ще ни помогне да се борим и с промените в климата. Причината е, че решението и на двата проблема до голяма степен е общо – да спрем да горим изкопаеми горива и то възможно най-скоро.

Колко нездравословен е замърсеният въздух, какви вреди може да нанесе върху здравето ни той и връзката с изгарянето на изкопаеми горива като въглища и газ? Допитваме се до един от утвърдените експерти в България, занимаващи се с белодробни заболявания – пулмолога от МВР-болница доктор Александър Симидчиев, който е и участник в неформалната група на Горичка, наречена „Анонимните климатици“.

– Колко нездравословен е въздухът, който дишаме, и какви вреди може да нанесе върху здравето ни той?
Най-опасното замърсяване е това, което се среща често и във висока концентрация. Такова е замърсяването с т.нар. фини прахови частици (ФПЧ) с размер по малък от 2.5 микрона в диаметър. Обозначават се като ФПЧ2.5. Вдишването на концентрация на ФПЧ2.5 над 6 микрограма на кубичен метър има измерим негативен здравен ефект. За съжаление, нива от 6 мкг/м3 се срещат много рядко (това са нива на естествен прахов фон, предизвикан от вулканична дейност и пясъчни бури). Всичко нагоре се дължи на горене в резултат на човешка дейност (антропогенно въздушно замърсяване). Повишените нива на прахово замърсяване имат краткосрочни и дългосрочни ефекти. Към краткосрочните се причисляват дразнене на очите, носа и дихателните пътища, кашлица, пристъпи от затруднено дишане, ХОББ, както и повишена честота на вирусни и бактериални инфекции. Извън белия дроб, такива ефекти са обостряне на исхемична болест на сърцето, аритмии, повишено кръвно и развитие на инсулти. Към дългосрочните ефекти (изискващи повече прекарано време с високи концентрации), се причисляват боледуването от рак на белия дроб, развитието на ХОББ, прогресирането на исхемичната болест на сърцето, деменцията и в крайна сметка повишената смъртност сред изложеното население. Основен орган изложен на замърсяването е белият дроб, но поради малкият размер на частиците, те преминават през алвеолите, попадат в кръвта и от там се разнасят в цялото тяло, съответно увреждащи практически всички вътрешни органи и организма като цяло. Особено обезпокоителни са ефектите върху децата и подрастващите, предвид това, че техният организъм расте и се развива и вредите носят много по дълготраен потенциал.

– Какви са най-честите здравословни проблеми, до които води замърсеният от изгаряне на въглища за електроенергия въздух?
От световният опит е пределно ясно, че повишените нива на серен диоксид, азотен оксид и ФПЧ дават негативно отражение на здравето на населението, изложено на тези замърсители. Обща последица е повишената смъртност сред населението, която корелира със средногодишните нива на замърсяване. Конкретно заболяванията които се считат за най-свързани, са белодробен рак, ХОББ, Инфаркт на миокарда и инсулт.

Още от „Анонимните климатици“ можете да намерите тук.