Видео: радостни крави на първа пролетна паша

Ако гледката на прясно поникнала зелена тревичка огряна от яркото пролетно слънчице ви кара да припкате и да подскачате като дечица, не се притеснявайте – не сте само вие: