Горичка протуитна

Ако ползвате Twitter, вече можете да се забавлявате и с мъдрите туитове на Горичка.

https://twitter.com/gorichka


Коментарите не са позволени.