Вече правят хартия от отпадъците при производството на палмово масло

Плодовете на маслената палма и празните им обвивки

Или по-точно, от кошничките-обвивки на плодовете на маслената палма, от които то се прави. Компанията с тематично име Thai Gorilla Pulp решава въпроса с огромното количество боклук, който остава след производството на палмово масло, като го превръща във високо качествена маса за направа на хартия. Тя е съвсем практически приложима, с качества, почти идентични на стандартната, но без отвратителното изсичане на дървета за направата й. На сайта на компанията има прегледен брояч, който показва колко тона вредни емисии са спестени досега и колко гори са спасени благодарение на дейността й.

Производството на палмово масло е огромен социален и екологичен проблем. Една една много малка част от производите прилагат устойчиви стандарти или практикуват биологично земеделие. Тайланд и Малайзия са най-големите производители на палмово масло в света, респективно остават и с най-много отпадъци след процеса, повече от 300 милиона тона годишно. Макар някаква част от празните обвивки на плодовете на маслената палма да бива използвана икономически и екологически разумно, повечето просто се похабява, най-често плантациите ги изгарят, защото нямат място за съхранение. А това си е прекрасна, готова биомаса, от която могат да се направят доволно много неща.

Същевременно Азия е огромен потребител на хартия, но, както посочва майчината на Thai Gorilla компания Pulp Green Tech, съвсем дребен производител. 80% от необходимата хартия се внася и, отбелязват те надлежно, страните-производителки нямат никакво желание да разработят технологии, с които да помогнат на Азия. И така си се радват на вървящите нагоре цени, които нарастващото търсене определя, завършва изявлението на сайта.

А пък разработената от Thai Gorilla технология обещава 100% възвръщаемост на инвестициите още в първата година, ако се приеме, че дървесинната маса се продава на цена, подобна на тази на близки недървесни продукти. Засега продукцията им намира пазар в Европа, Малайзия и, локално, Тайланд. Планират голямо разширение в Малайзия и Индонезия през тази година, преговорите с производители на палмово масло вече са в ход.

Усилията на Gorilla Pulp не остават без признание – компанията е носител на наградата на Save Our Planet за особени заслуги в развиването на зелените технологии в Тайланд.

Всеки ден с радост откриваме все повече конструктивни и успешни решения на екологични проблеми, които се случват във всяка част на света. След каменната хартия, с удоволствие бихме използвали и палмова.