Лекторите на “родителство”: Любов Георгиева за агресията при съвременните деца

georgievaЛюбов Георгиева е  мениджмънт консултант и създател на “Виолетовата жаба – място за деца и възрастни”. Провежда обучения на родители и учители с техники за работа с новите деца. Представя “Образоването през призмата на новите деца” пред работните групи на Закона за образованието.

..

На форум “Родителство” Любов ще говори за агресията при съвременните деца.

Горичка: Кой е най-добрият съвет, който бихте дали на млади родители?

Любов: Да гледат децата в очите и да слушат сърцето си.

Горичка: Кое е най-важното, което родителите могат да направят за детето?

Любов: Да  дават обич на децата си минимум всяка сутрин и всяка вечер.

Горичка: Кои са най-големите заблуди в отглеждането на деца у нас?

Любов: Най-голямата заблуда е, че с купуване на вещи детето ще е щастливо.

Горичка: Трудно ли е да си добър родител?

Любов: Аз се възприемам като учещ се родител. Точно за някоя възраст добия усещането, че нещата вървят с лекота и хоп сина ми пораства с една година и започваме отначало.

….

Форум “Родителство


Коментари

  1. Възхитена съм от презентациите на Любов под линка “Образоването през призмата на новите деца“. Съвсем точно формулират и дават форма на моите мисли напоследък, в светлината на моето ново дете-първолак през тази година. Благодаря и успех, защото ни чака много (съвместна) работа!

  2. “Леда” се пропуква ,започват да излизат изконни истини за Възпитанието и Образованито .
    На Добър Час !

  3. Иска ми се и учителката на моето дете да е като Любов Георгиева,но няма как тя е различна! А аз имам много да се уча и се надявам да имам възможноста да видя Любов ида чуя на живо лекцийте й. Успех, мисля че всичко върви към по добра насока и ще настъпи промяна!