Лекторите на „родителство“: Явор Джонев за алтернативите на оценките

yavor-djonev

Явор Джонев е баща на Боян 2 г., Рада 10 г. и Мина 15 г., опитващ се да съчетае адекватно родителство с лично развитие, обществена активност и бизнес отговорности. Невинаги успешно, но с много радост, когато се получава. След 15 години в Канада се завръща в България през 2005 г. Съосновател на най-голямата група български софтуерни компании – Сирма Груп – със значителен опит в мениджмънт, организационно развитие, маркетинг, софтуерни процеси и инженеринг на знания. Инициатор на гражданско сдружение „Ново училище„, което цели да преобразува българската образователна система.

На форум „Родителство“ Явор ще говори за за оценките (похвалите в начална възраст, оценките в
училище и наградите в работата), като въшни мотиватори за учене, самостоятелност и креативност и ще предложи алтернативни подходи.

Горичка: Кой е най-добрият съвет, който бихте дали на млади родители?

Явор: Да се вслушат във вътрешните си усещания, за да могат да чуват какво им казва детето. Да се се доверят на вродената добрина и искреност на детето си и да я потърсят помежду си. Настоятелно да търсят причините за плача и „непослушанието“ извън детето – в себе си, в другите, в околната среда.

Горичка: Кое е най-важното, което родителите могат да направят за детето?

Явор: Да му дават обич, без никакви условия.

Горичка: Кои са най-големите заблуди в отглеждането на деца у нас?

Явор: Заблудата, че децата трябва да бъдат манипулирани с похвали и откази/наказания (дори отказ от обич), за да бъдат „послушни“, както и непрекъснатите ограничения „не-това“, „не-онова“ – които в повечето случаи са напълно необосновани. Заблудата, че децата трябва да бъдат „опазвани“ от всяка възможност да сгрешат, да се наранят или да влезат в конфликт.

Горичка: Трудно ли е да си добър родител?

Явор: Трудно ли е да си добър човек?

Форум „Родителство“ – 25 септември 2010