Норвежка програма за зелени иновации

През 2008 година Норвегия изненадващо обяви, че до 2050 година ще бъде абсолютно въглеродно неутрална. Четири години по-късно постоянството в политиките й по устойчивост я правят държавата с най-много електрически коли на глава от населението, лидер в технологиите при хидро източници на енергия (като например енергия от приливи и отливи), и данъци, които стимулират и подкрепят здравословни храни и продукти.

Не е изненадващо, че Норвегия иска да създаде и повече възможности за норвежкия бизнес именно в зелените иновации. За тази цел скандинавската държава има програма с грантови схеми за над 10 държави. Добрата новина е, че и българският бизнес има възможност да се включи, да използва опита на Норвегия и да формира нови партньорства.

Програмата „Green industry innovation programme“ отвори тази седмица с фокус екологични технологии за намаляване на емисии, енергийна ефективност и зелени продукти. Крайният срок за подаване на документи е 15 април 2013 година, а размерът на подкрепата за един проект е от 200 000 евро до 1 милион евро. Общата сума за България е близо 12 милиона евро.

Важни подробности за кандидатстващи:

  • В нея могат да се включат компании, които са съществували поне 1 година и дейността им е близка до дейността на проекта.
  • Фирмите могат да кандидатстват за проекти свързани с подобряване на екологичното състояние на компанията, нови проекти, развиване на нови зелени продукти, енергийна ефективност, оптимизация на материали, обучения на екип.
  • Неправителствените организации могат да кандидатстват за повишаване на капацитета и обучения.
  • Задължително е партньорството с норвежка компания.

За повече информация и подробности, разгледайте специалния сайт за България.

Успех!