Въпроси за бъдещето на атомната енергия

На планетата има 433 работещи атомни ценрали. Планират се нови 220, една от които може би ще е в Белене, България. Аварията в Япония, най-вероятно ще затрудни и забави много от тези планове. А на дневен ред идват въпросителните.

Има ли бизнес смисъл в изграждането на нови централи?
Възможно ли е светът да се захранва и без атомна енергия?
Възможно ли е да намалим въглеродните емисии без атомна енергия?
Възможно ли е да се откажем от централизираната енергия и да преминем към умни мрежи за генерация на и разпределение на енергията?

Потърсихме мнения и отговори и ги споделяме:


amoryАмори Ловинс

физик и директор на Chief Scientist на Rocky Mountain Institute.

Learning From Japans Nuclear Disaster

От 2005, новите реактори в САЩ са субсидирани на 100 или повече процента, и въпреки това не успяха да привлекат и един цент частен капитал, защото нямат бизнес смисъл. Те струват 2-3 пъти повече, от колкото вятърната енеригия, и за времето, което отнема да се построи нов реактор, няма да може да се конкурира и със слънчевата енергия…“ цялата статия

–-

kumiКуми Найду

изпълнителен директор на Greenpeace, в NY Times:

Атомната енергия не е нужна

Има две опасни твърдения, които в момента се чуват в разгараа на настоящата атомна криза. Първото е, че атомната енергия е сигурна. Второто е, че атомната енергия е основен елемент в едно ниско въглеродно бъдеще и че ни е необходима за да се справим с промените в климата. И двете са грешни…
цялата статия

–-

andrewАндрю Уинстън

Създател на Winston Eco-Strategies и автор на ‘Green to Gold’ и ‘Green Recovery’.

The Future of nuclear energy
в Harvard Business review

Between basic economics, security, national competitiveness (the push to a clean economy creates jobs), the logic for a distributed, non-nuclear, non-fossil-fuel grid and transportation network seems very strong.
цялата статия

Освен тях, ви препоръчваме статията „When the steam clears“ в Economist, а в последния си брой вестник Капитал прави много интересен анализ на случая АЕЦ Белене: Магията живее в Белене и За и против Белене.

One comment on “Въпроси за бъдещето на атомната енергия

Comments are closed.