Здравен Форум Въздух – UMC 2.0

Ако темата за чистия въздух ви вълнува – като експерт, гражданин, политик, журналист… – не пропускайте Здравен форум Въздух в сряда, 11 декември.

Unmask my city 2.0 – втори национален форум с международно участие. Сдружение “Въздух за здраве” продължава стартиралата през 2018г. кампания за привличане на медицински специалисти като посланици за чист въздух, оставайки верни на принципите ни за научно-базиран и систематичен подход.