Климатичен вот: Коалиция „Продължаваме промяната“

Позициите на основните политически сили по отношение на климатичните политики, декарбонизацията, въглищните електроцентрали, електромобилността, земеделието и животновъдството. Представяме ви ги благодарение на допитване, което инициира „Горичка”, заедно с експерти от Фондация „БлуЛинк”, WWF-България и в партньорство с Коалиция за климата – България. Основна цел на кампанията, озаглавена „Климатичен вот 2022“, е да провокира размисъл сред политиците по сложните теми, свързани с изменението на климата, както и да ги подтикне да се образоват по тях. „Наясно сме, че въпросите, поставени в „Климатичния вот“, са трудни и изискват участието на експерти от различни области в политическите партии. Целта на кампанията е да накара политиците да се замислят, и тя беше постигната”, пояснява учредителят на „Горичка” Магдалена Малеева.

В серия от публикации на нашия уебсайт под шапката на „Климатичен вот 2022“ ви представяме отговорите на политическите партии, които се отзоваха на поканата ни да отговорят на пет въпроса, свързани с тази важна за всички нас тема. Ето какво ни отговори Александър Дунчев от Коалиция „Продължаваме промяната“:

1. Във Вашата партия/коалиция споделяте ли необходимостта спешно да се работи за управление на рисковете, свързани с климатичните промени, и бихте ли подкрепили позиция „заместник министър-председател по климатичните политики” в следващо правителство на България?
Считам управлението на климатичната криза като топ приоритет за всяко следващо управление с оглед на сбъдващите се вече предупреждения на учените за катастрофални последствия за хората и природата. Това определено налага да бъде създадено Министерство на климата (и околната среда например) с вицепремиер по климатичните политики, с цел интегрирането им във всички останали държавни политики.

2. Според Вас трябва ли България да има цел за климатична неутралност на национално ниво (например, такава цел да се заложи в Закона за ограничаване на изменението на климата, в стратегически документ като дългосрочна Стратегия за декарбонизация, в Политическо споразумение между парламентарно представените партии)?
Единствено отговорното решение на климатичната криза е България да има ясни цели за климатична неутралност с конкретни срокове и мерки, които да са залегнали и в коалиционни споразумения, и в стратегии, и в закони.

3. Имате ли визия за реализирането на справедлив енергиен преход в България и конкретно кога смятате, че трябва да бъдат затворени последните въглищни централи в България (2026 г., 2030 г., 2035 г., 2038 г.)?
Справедливият енергиен преход изисква ясен план за преминаване към алтернативни енергоизточници, който да се финансира от замърсяващите индустрии до затварянето им до 2030-2035 г.

4. Как предлагате да се постигнат в България целите на Европейския съюз в земеделието и животновъдството – за 50% намаляване използването на торове, пестициди, антибиотици и 25% дял на биоземеделието?
С пояснителна кампания за ползите за хората, климата и природата, както и за възможностите, разходите и мерките както на ниво потребител, така и на ниво производител, като се поставя акцент на добрите примери на пазара и в практиката и същите бъдат стимулирани като държавна политика.

5. Как смятате, че трябва да се постигнат националните цели за електрическа мобилност – 100 хил. електромобила и 10 хил. зарядни станции?
Чрез пояснителна кампания и стимулиране на процеса от държавата за сметка на приходите от акцизи при продажбата на изкопаеми горива.

Вижте още отговорите на:
Партия „Възраждане“
Демократична България