Климатична фреска в Народното събрание

В последния ден на 47-ото Народно събрание депутатите, макар и приключвайки работата си, имаха възможността да разширят познанията си за промените в климата и сложните взаимовръзки, които стоят зад тях. На 29-и юли екипът на дружеството Wind of Change представи на политиците играта-работилница Климатична фреска. Основна цел на работилницата е участниците да преминат през процес, който да им помогне да открият връзката между причините и последствията, свързани с изменението на климата и да потърсят възможни решения за излизане от кризата. По този начин сложното научно познание се поднася по интересен и достъпен начин, провокирайки интелектуален обмен и дискусия.

Основен инициатор на събитието в Народното събрание беше финансистът Мартин Заимов, който е един от основателите на Wind of Change и активен участник в неформалната група на „Горичка“, наречена „Анонимните климатици“. Достигането на работилницата до политиците беше възможно и благодарение на две дами, които са народни представители – Гергана Данева от „Продължаваме промяната“ и Зорница Стратиева от „Демократична България“.

В рамките на четири часа депутати от различни политически партии имаха възможност да се запознаят с работилницата и по този начин да разширят знанията си по темата за промените в климата. „Част от народните представители показваха искрен интерес и искаха да преминат през цялата Фреска и да помогнат да я организираме в областите или общините, от които са избрани. Някои бяха видимо отегчени и дори враждебни. Някои вероятно показваха интерес от любезност и изглеждаха припряни. Някои бяха несъгласни с фактите, които картите представят и твърдяха, че част от информацията на тях е заблуждаваща“, разказва Мартин Заимов. Макар и мненията за работилницата и проблемите, които представя тя, да са били разнопосочни, според финансиста дори самата среща на политиците с темата е изключително ценна, защото провокира дискусия и мислене. „Въпреки, че успяхме да организираме това събитие едва в последния работен ден на Народното събрание и депутатите бяха много натоварени, за мен то е успех и това упражнение имаше полза, защото се отвориха нови врати и защото насочихме вниманието на над 20 народни представители от различни групи към тема, която за всички ни е важна“, допълва Заимов.

Работилницата Климатичната фреска е отскоро в България благодарение на дружеството Wind of Change. Тя е създадена във Франция и се базира на докладите на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC). В нея са събрани изводите от хиляди страници научни документи, обхващащи широк диапазон от области. Нейна важна цел е да помогне на колкото се може повече хора да получат по-цялостна представа за сложните механизми, стоящи зад промените в климата и да започнат да предлагат решения. От няколко месеца Климатична фреска се провежда и в България и набира все повече популярност. В нея вече са се включили деца на различни възрасти, студенти, учени, политици, експерти, собственици на бизнеси, екипи на компании, които са я използвали като форма на тийм билдинг и други.„Това, което се случва благодарение на Климатичната фреска, е пренасяне на научно знание по игрови начин. Смятам, че след като хиляди хора в България скоро време ще са минали през това упражнение, е много важно политическият елит също да го направи и да имаме общо разбиране за феномените, свързани с климата, което е същото разбиране като на тези десетки хиляди учени, които съставят докладите на IPCC от 34 години насам“, разказва Мартин Заимов.

След като успя да запознае народните представители с работилницата, важна цел на екипа на Wind of Change е да се насочи и към висшите учебни заведения, където да постигне по-голяма масовост. „Основното ни желание в момента е да се насочим към университети, като водим разговори със седем висши учебни заведения. Бихме искали да организираме по-мащабно събитие, което да е посветено на климата и за което конкретен университет да организира стотици от своите студенти по едно и също време. Разчитаме и на няколко десетки български компании, които да организират Климатична фреска за своите служители“, споделя за следващите цели Заимов. Разбира се, работата с политиците не се очаква да приключи дотук и според екипа на Wind of Change няма пречка Климатична фреска да бъде представена и в следващото Народно събрание.

Колкото и важни да са обаче целеви групи като политици и студенти, според Мартин Заимов Климатичната фреска предоставя мисловен процес, през който е ценно всеки един човек на премине. „Това, което се случва днес с нас и планетата като цяло, е резултат от криворазбрана цивилизация, в която споделеното знание куца. Парадоксално и заради силно увеличената комуникация, и заради огромния поток от информация, споделянето на знанието е по-трудно, защото трябва да можеш да приоритизираш. Науката за промените в климата в момента е модерна наука, макар и знанието за ролята на парниковите газове да е вече на около 200 години. Какво точно обаче се случва, как и какво е в детайли влиянието на една или друга човешка дейност, е модерно знание от последните 60-70 години и не е истински преработено, така че от научните среди да отиде към университетите, оттам към училищата и т.н.“, разказва за обмена на знание Заимов. Според него темата е наистина сложна и комплексна и инструменти, които биха помогнали на повече хора да навлязат в детайли в нея, са изключително ценни. „Много хора чуват, че се говори за климата, включително и журналисти, но не разбират много добре отделните феномени, а те са много и могат да бъдат свързани с атмосферата, с водния цикъл, с отразяването на леда, с аерозолите, които се отделят при горене, с поведението на океанската вода, с метеорологията и много други. Още по-сложно става темата, когато бъдат включени и взаимовръзките между всички тези елементи, както и икономиката, човешкото поведение и други важни фактори“, казва финансистът.

Темата за климата безспорно е изключително важна, защото касае всеки един от нас. Промените, които вече настъпват в средата ни на живот, не познават граници и съответно изискват знание и действие от страна на всички. „В момента имаме негативна обратна връзка от околната среда заради незнанието си от миналото и поведение, което е било прекалено грабителско и искащо да взима без да дава и това нарушава равновесието в природата и в геологическата консистенция на планетата. В крайна сметка трябва да се знае това и да се адаптира нашето поведение, за да не си се случват неприятни неща. Политиците са хора, които трябва да бъдат добре запознати с такива теми, защото имат отговорността и възможността да взимат решения, които биха имали огромно влияние върху всички останали. Съответно трябва да знаят достатъчно много, за да са наясно защо взимат тези решения“, допълва Мартин Заимов.

Фотограф: Виктор Троянов