Климатична фреска – да учиш като на игра

Селско стопанство, изкопаеми горива, обезлесяване, повишаване на температурите, парникови емисии, горски пожари, наводнения, суши. Според докладите на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC) това са само част от факторите и последствията, включени в сложната причинно-следствена динамика на климатичната криза. Проблемът е толкова комплексен, но и същевременно важен, че учени и експерти от години разясняват за него, но все още за много хора е трудно да вникнат в дълбочина, да осъзнаят спешността му и да предложат решения.

За да спомогне за изучаването на сложните климатични взаимовръзки, през 2015 г. френският професор Седрик Рингенбах създава игра, която тества със свои студенти. Тя е базирана на изводите в докладите на IPCC и се оказва изключително интересен, иновативен инструмент. Играта получава името La Fresque du Climat – климатична фреска или стенопис от френски, и бързо се превръща в едно от основните средства, благодарение на които сложната наука за климата достига по разбираем начин до хиляди хора по света.

„За да разберете точно как действа изменението на климата и как вероятно ще повлияе на живота ни, имате два избора: да прочетете различните доклади на IPCC от по 4 хил. страници всеки или да играете тази игра, която отнема три часа“, разяснява за играта първият й фасилитатор в България Тома Заимов.

Климатичната фреска е настолна игра с 42 карти, всяка от които представлява фактор за изменението на климата. Благодарение на нея участниците преминават през увлекателен процес, който им помага да открият връзката между причините и последствията, свързани с изменението на климата и да потърсят възможни решения за излизане от кризата. „Това не е обичайна игра, в която предимно се смеете. Участниците обикновено си прекарват много приятно и имат интересни дискусии, но основната цел е да се разбере, че това е игра на знание“, добавя за Фреската израсналият във Франция Тома.

Само за четири години играта е преведена на около 35 езика и вече се фасилитира от доброволци в повече от 50 държави. От няколко месеца Климатичната фреска вече е и в България по идея на Тома Заимов и благодарение на дружеството Wind of Change. Целта е научното познание да бъде поднесено на повече хора по интересен, занимателен начин и в страната. Едно от основните преимущества на играта е, че е разработена на принцип, който позволява участниците да бъдат въвлечени в проактивна роля, разрешавайки конкретен проблем, свързан с климатичната криза.

Играта продължава средно около три часа, в нея могат да се включат между 6 и 14 участника и е разделена на три етапа. Първият етап залага на рефлексията и по време на него участниците получават общ поглед върху науката за климата. След това идва творческият етап, който включва изчертаване на връзките между картите, за да се увеличи способността на участниците да визуализират причините и последствията от изменението на климата. Това именно е и етапът, който често има най-силно въздействие върху хората, защото чрез него те осъзнават колко сериозни могат да бъдат последствията и че те надхвърлят ефектите върху околната среда, засягайки човешкото здраве, световната бедност, проблемът с глада и много други. Посланието се засилва и от факта, потвърден от IPCC, че последствията вече засягат милиарди хора по света. След етапа за повишаване на осведомеността, идва и най-активната, лидерска част от играта – разглеждане на възможните решения, които се обсъждат на индивидуално, колективно или секторно ниво. Това е моментът, в който обикновено участниците се впускат в интересна дискусия, по време на която всеки допринася с индивидуалните си знания за колективното вземане на решение. По този начин се осъществява интелектуален обмен, който дава допълнителни знания и нови гледни точки на участниците.

„Играта прави климатичната тема много по-лесна за разбиране. В същото време обаче тя дава и задълбочени познания за проблема. По време на лекции или презентации способността ни да останем фокусирани е много ограничена, а докато играем тази игра, времето лети бързо и хората излизат от нея с много повече разбиране, отколкото с обикновените скучни статии или презентации на PowerPoint. Дори хората, които вече са навътре в темата, научават нови неща“, разказва Тома Заимов, който вече има опит с фасилитирането на немалко сесии в България. „Днес, благодарение на интернет, социалните медии, печатните издания, имаме свободен достъп до знания за почти всичко. Голяма част от информацията обаче е фрагментирана. Когато статията е от 500 думи, няма как да получите разбиране за голямата картина. Точно това се стремим да направим с този инструмент – да свържем всички точки между всяка тема, имаща общо с климата, да се задълбочим в нещата, за които участниците са чели, но не разбират напълно защо се случват и какви последствия могат да имат върху живота ни“, добавя Тома.

Тъй като темата за промените в климата засяга всички, създателите на играта са разработили три нейни варианта. Основният е за възрастни, но освен него има две опростени версии за деца на възраст между 9 и 14 години и друга за младежи от 14 до 18 години. Тя се оказва изключително подходяща като педагогически инструмент, който може да се използва от учители в училища, от преподаватели в университети, както и успешно интегриран в много предмети. Освен за обучителни и развлекателни цели, играта се прилага от много компании и като форма на тиймбилдинг, който помага на екипи не само да научат за важна за всички тема, но и да дискутират и вземат решения заедно.

Един милион души с повече знания за климата
Три години след създаването си, през 2018 г., играта се оказва толкова успешна, че професор Рингенбах създава едноименната асоциация „Климатична фреска“, която се занимава с обучението на фасилитатори, разпространението на играта по света и популяризацията на темата за изменението на климата. През последните по-малко от четири години инициативата вече се е разпространила по света и към днешна дата са обучени над 17 хиляди фасилитатори, а участниците в игрите са повече от 350 хиляди. Климатичната фреска беше използвана на 16-ата младежка конференция на ООН за изменението на климата (COY16), както и на 26-ата конференция на страните на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP26) в Глазгоу през миналата година. Създателите на играта са си поставили за цел до 2023 г. да достигнат един милион души, които да са преминали през процеса. Темповете, в които Фреската набира популярност, засега показват, че въпросната цел е напълно постижима и че все повече хора по света ще имат възможност да навлязат в дълбочина в климатичния въпрос по този увлекателен и развиващ начин.

Климатична фреска и в България
От няколко месеца Климатична фреска се играе и в България. Благодарение на Wind of Change и Тома Заимов тя е достигнала до над 350 души в страната. „С тази игра се опитваме да докоснем всякакви хора. Досега сме имали деца от 10 до 16 години, студенти в университети, учени, политици, собственици на бизнеси, екипи на компании, които са я използвали като форма на тийм билдинг“, споделя за напредъка до момента Заимов. Играта набира все повече популярност в България. Заявки за фасилитирани сесии с нея могат да се правят и онлайн чрез уебсайта на Wind of Change.