Защо в Русия още има климатични скептици?

moscow

Обичайно цитираната статистика сочи, че 97% от учените са единодушни: климатичните промени са факт и причината сме ние, хората. А може би процентите увереност са даже още повече.

Джеймс Лоурънс Пауел изследва статиите за климатичните промени, издадени в продължение на 1 година, от ноември 2012 до декември 2013, и открива, че от общо 9 136 автора само един не признава съществуването на причинените от човешката дейност промени в климата.  Пауел намира 2 258 статии и единствената, която го отрича, е публикувана в списанието на Руската академия на науките.

Да се спрем по-подбробно на това единствено изключение. Статията „Ролята на слънчевата акивност в глобалното затоляне“ е труд на С.В. Авакян, водещ изследовател на Пулковската обсерватория. Според него затоплянето се дължи на промени в соларно-геомагнитната активност на облаците, а повишеното ниво въглероден диоксид – на значителното намаляване на ролята на горите в акумулирането на въглероден диоксид в процеса на фотосинтеза, поради прогресиращото обезлесяване на планетата. Изводът на Авакян: приносът на парниковия ефект на въглеродо-съдържащите газове към глобалното затопляне е незначителен.

Важно е да отбележим написаното в първите страници на статията:

„… преминаването на световните сили към енергия без въглероден отпечатък в рамките на споразумението от Киото може да доведе до икономически колапс на Русия вследствие на намаляването и, вероятно, дори загубата на възможността да продава нефт и природен газ на светвния пазар.“

Звучи си като мотивация за изказване на, хм, екстравагантно научно мнение.

Пълният списък със статиите, които Пауел разглежда, е тук.