Зелената сделка през погледа на хората и мрежата

Европейската зелена сделка е най-амбициозната и предизвикателна цел, приета от Европейската комисия. Тя следва да превърне ЕС в справедливо и проспериращо общество, с модерна, икономична на ресурси и конкурентна икономика, в която няма нетни емисии на парникови газове през 2050 г. Във връзка с нея следва да бъдат планирани и реализирани дълбоки трансформации. Те трябва да доведат до по-чисти въздух, вода и почва, по-чиста енергия, по-малко от опаковки за многократна употреба, по-малко пестициди и торове, по-добри алтернативи на обществения транспорт, обновени домове, училища и болници, по-здравословна храна, повече екологични продукти в нашите магазини и по-добро здраве за настоящето и бъдещето поколение.

За да подпомогне Европейската комисия в това усилие, Съвместния изследователски център (Joint Research Center, JRC) направи проучване по набор от показатели за наблюдение на интереса на гражданите на ЕС към теми, свързани с Европейската зелена сделка. Тези показатели са проследени, както с течение на времето, така и на географски признак в държавите-членки и техните региони. Темите, които са обхванати от проучването са свързани с мобилността, енергията, отпадъците и храненето.

Тенденциите в търсенията в интернет показват, че гражданите в Европейския съюз бавно, но непрекъснато се интересуват все повече и повече от зелени решения в ежедневието.

Тук са основните констатации от наскоро публикувания доклад Проследяване на интереса на гражданите на ЕС към приоритетите на ЕС чрез използване на данни от онлайн търсене:

  • През последните пет години интересът към зелената мобилност бавно, но непрекъснато се увеличава. Това важи особено за индивидуалния и обществения транспорт. През 2020 г. тенденцията беше силно засегната от пандемията с Ковид-19. Търсенията в Google относно обществен транспорт и споделена мобилност драстично намалява и все още е под нивата преди пандемията.
  • Увеличаването на търсенията, свързани с вегетарианска и веганска храна,отразява нарастващата популярност на тези решения на хората относно режимът на хранене. Всъщност средната консумация на месо в Европа, която сега е около 69 килограма на глава от населението годишно, се очаква да спадне с килограм през следващите десет години според перспективите на ЕС за селското стопанство.
  • През 2020 г. мерките за задържане поради пандемията предизвикаха огромен спад в търсенетона енергия и забавиха инсталациите за нови възобновяеми енергийни източници. Въпреки това търсенията с Google на възобновяеми енергийни източници достигнаха най-голям интерес през май 2020 г. Сред темите в под-измерения, свързани с чистата енергия, слънчевата енергия е най-търсената.
  • Търсенията по теми, свързани със замърсяването,са предимно стабилни през последните няколко години. Пандемията доведе до неочакван положителен резултат чрез повишаване на осведомеността относно замърсяването на въздуха и неговите негативни последици, а ранните доказателства сочат, че този ефект няма да бъде краткотраен.
  • Търсенията, свързани с изменението на климата,достигнаха своя връх към края на 2016 г. Този връх идва малко след влизането в сила на Парижкото споразумение. Друг връх настъпва по време на Глобалната седмица на климатичните действия и малко след речта на Грета Тунберг на срещата на върха на ООН за климата на 23 септември 2019 г.

Горичка се стреми да повиши информираността на хората по теми, свързани с климата и околната среда и публикува серия от статии на различни теми в рамките на своята кампания “Климатичен вот”. Искаме “зелените” търсения в мрежата в България да се увеличават с все повече и повече. Ние в Горичка вярваме, че хората правят политиките и повишавайки нашите познания, ще осигурим по-добри политици и политики в България. А постигането на целите на Зелената сделка неизбежно ще резултират в редица ползи за нас, за нашите деца, за заобикалящия ни свят и за климата.

Прочетете повече за Европейската зелена сделка