10-те златни правила на залесяването

Когато се говори за борбата с климатичните промени и намаляването на ефекта от въглеродните емисии, много често за най-лесно решение, включително и сред политиците, се отчита засаждането на дървета.

В последното десетилетие всяка година от света изчезват близо 26 млн. хектара гори.

В отговор редица организации и правителства се ангажираха с мащабни проекти като създаването на горски пояс с дължина над 8 000 км. в Африка или обещаните 30 хил. хектара нови гори на година във Великобритания.

Горите са дом на 3/4  от растенията и животните в света. Освен, че усвояват въглеродния диоксид са източник на храна, гориво и лекарства.

Масовото залесяване всъщност не е толкова просто решение на проблемите. Засаждането на погрешен дървесен вид на погрешно място може да доведе до повече вреди, отколкото ползи както за хората, така и за природата.

С тази цел през изминалата седмица от Кралските ботанически градини (RBG) в Кю, организираха тридневна дискусия, в която участие взеха експерти от цял свят. Те обмениха мнения относно практики, политики, научни изследвания с цел създаването на “златен стандарт” на залесяването. Целта е чрез събирането на най-добрата експертиза да бъдат открити работещи, доказали се решения, които да гарантират, че процесите по засаждане на дървета спомагат за запазването на биоразнообразието, подпомагат намаляването на отделяния въглероден двуокис в атмосферата и предпазват поминъка на хората.

Ето 10 златни правила, които според учените са основополагащи за успешното залесяване.

 

  1. Предпазване на съществуващите гори

Запазването на горите в техния естествен вид е винаги водещо. Неувредените стари гори поемат въглерода по-ефективно и са много по-устойчиви на пожари, бури и суша.

“Когато има възможност за избор, ние подчертаваме, че спирането на обезлесяването и предпазването на оставащите гори е приоритет”, твърди проф. Алекзандър Антонели, директор в отдела по научни изследвания на RBG.

 

  1. Местните хора трябва да са в центъра на проектите за залесяване

Изследвания показват, че поставянето на местните общности е ключово за успеха на всички проекти за залесяване. Най-често именно местните имат най-големи ползи от това да се грижат за горите вбъдеще.

 

  1. Увеличаване на биоразнообразието при възстановяване за постигане на множество цели

Възстановяването на гори трябва да е свързано с няколко цели. Сред тях са борбата с климатичните промени, по-добрата консервация на горите, както и предоставянето на икономически и културни ползи.

 

  1. Откриване на правилното място за залесяване

Засаждането на дървета трябва да бъде правено на място, където и преди е имало гора, която е изчезнала. Това е значително по-добър подход, отколкото залесяването на друг тип хабитати като пасища и влажни зони.

“Засаждането на правилните дървета на правилното място трябва да е основен приоритет за всички нации, тъй като се изправяме пред решаващо десетилетие за бъдещето на планетата”, казва д-р Пол Смит, учен и генерален секретар на Botanic Gardens Conservation International.

 

  1. Естествено възстановяване на гори, когато е възможно

Оставянето на една гора да се възстанови от само себе си е по-евтин и по-ефикасен процес, отколкото засаждането на гори. Затова е важно самозалесилите се пространства да бъдат пазени, независимо от икономическия интерес, който може да представлява тяхното разчистване.

 

  1. Използване на правилните дървесни видове, които да подпомагат биоразнообразието

Когато една зона се нуждае от залесяване, избирането на правилния дървесен вид е ключово. Учените съветват максимално да бъдат използвани дървесни видове, които се срещат в околността. В това число влизат и някои по-рядко срещани видове и такива, които имат икономическо значение. По тяхно мнение трябва да бъде избягвано засаждането на видове, които пречат на развитието на заобикалящите ги дръвчета.

 

  1. Използването на дървета, които са устойчиви срещу климатичните промени

При залесяване е от изключително значение да се използват видове, които са устойчиви на местния климат, но и биха се справили с очакваните бъдещи промени.

 

  1. Планиране, планиране, планиране

Основна стъпка при започването на целия процес е планирането. То трябва да включва яснота за това как да бъдат избрани и доставени необходимите семена или фиданки. Трябва да бъде предвиден и начинът, и етапите на работа с местното население.

 

  1. Учене чрез действия

Освен чистото научно познание е необходимо то да бъде свързано със знанието за съответната местност, а и на самите местни обитатели. В идеалния вариант е добре да бъдат проведени експерименти с по-малък мащаб на съответната локация преди да се премине към масовото залесяване.

 

  1. Всичко трябва да си заслужава

Устойчивостта на повторното залесяване продължава и ще продължава да бъде източник на доходи за всички участници в процеса, включително и най-бедните. Затова то трябва да се прави както с мисъл за природата, така и с мисъл за поминъка на хората.

“Това, което се опитваме да правим, е да окуражаваме хората, когато е възможно, да създават гори, близки до естествените за региона. Те предоставят множество ползи за местните, а в същото време подпомагат природата и усвояването на въглерод”, казват учените от RBG.