Горичка стартира кампанията „Климатичен вот–2“

След като през месец март тази година, в седмиците преди парламентарните избори, проведохме кампанията „Климатичен вот“, е време за нейното логично продължение. Основна цел на инициативата на „Горичка“ е да запознае българските избиратели с платформите и становищата на основните политически сили и кандидат-президентски двойки. Темите, върху които се фокусираме, са свързани с изменението на климата – намаляването на парниковите емисии, въглищните електроцентрали и справедливия енергиен преход, устойчивото земеделие и адаптацията към промените в климата.

За да продължим дискусията, свързана с изменението на климата, зададохме следните четири въпроса, обръщайки се към основните политически партии и кандидат-президентски двойки:

1. Всички държави в света са подкрепили Парижкото споразумение за климата и две трети са заявили ангажименти за въглеродна неутралност през 2050 г. България има задължения и като член на ЕС за осъществяване на политика за реагиране на климатичните промени. Кои са най-важните три мерки, към които смятате, че трябва да се насочат усилията, за да постигне страната ни целите си за намаляване на парниковите емисии?

2. Всички в държави от ЕС, с изключение на България, имат планове за поетапно закриване на въглищните си мощности. Според Вас до коя година е възможно за България да спре използването на  въглищата и как може да се подпомогне прехода на въглищните райони и страната като цяло към нискоемисионна икономика?

3. Модерното индустриално земеделие емитира между 16 и 24% от парниковите газове  в атмосферата и същевременно може да бъде ключът към абсорбирането на голяма част от тях. Какви решения могат и трябва да се приложат в България, така че земеделието да бъде част от решението, като запази и ролята си на осигуряващо прехрана? Според Вас може ли българинът да се изхранва с чиста храна, предимно от местно производство?

4. Все по-често и с повече негативни ефекти са последствията от повишаването на средните температури, промените в сезоните, продължителни суши, наводнения и други въздействия от изменението на климата. Какво смятате, че трябва да се направи за по-добрата адаптация на България към промените в климата?

Отговорите на представителите на основните политически партии и кандидат-президентските двойки очаквайте в поредица от статии на нашия уебсайт, както и в социалните мрежи на Горичка.

Инициативата „Климатичен вот–2“ е подкрепена от граждански колектив към платформата „Горичка“, наречен „Анонимните климатици“. В него се обсъждат и обменят идеи в различни сфери, имащи отношение към климатичните промени. „Анонимните климатици“ са около 60 души от най-различни сфери на обществото, имащи различни занимания, познания и интереси. Това, което ги обединява, е увереността, че климатичната криза е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено човечеството и също така, че все още е възможно да избегнем най-тежките климатични сценарии, ако бъдат навременно предприети необходимите действия. За да стимулираме дискусията по важните за нас теми, в дните преди предстоящите парламентарни и президентски избори ще ви споделим и някои от по-интересните мнения на хора от „Анонимните климатици“ по темите от четирите въпроса, които задаваме на политиците.

Инициатива „Климатичен вот“ е част от една дългосрочна цел на „Горичка“ за по-широко, трайно и устойчиво интегриране на екологичните теми в общественото пространство, така че по-бързо и адекватно да се решават въпроси от обществен интерес и важност. Затова смятаме да продължим да инициираме дискусия по важните за нас теми, както и да ангажираме политици, журналисти, представители на бизнеса известни личности в България, експерти и младежи.