ПроКредит Банк за пластмасата и отпадъците

Може ли една банка да насърчи клиентите си да произвеждат и ползват продукти, които генерират по-малко отпадък? Може ли банка да има значим принос за намаляване на пластмасата за еднократна употреба? Как изборът ни на мебели влияе на околната среда? По тези и много други теми разговаряме с представител на една от най-„зелените“ банки в страната – Константин Киров, който е Ръководител отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти в ПроКредит Банк.

– Половината от всички пластмасови изделия, произвеждани някога, са създадени през последните 15 години. ПроКредит Банк има ли политика, насочена към клиентите си, която да цели ограничаване на пластмасовите продукти за еднократна употреба и отпадъците от пластмаса?

Напълно осъзнаваме колко е сериозно въздействието от това огромно количество произведени пластмасови изделия, голяма част от които вече са се превърнали в отпадък. Затова решихме да предприемем действия и още през 2020 г. си поставихме по-амбициозни цели дори от коментираните в директивата на Европейския съюз, която влезе в сила през 2021 г. Тези цели описахме в груповата ни политика, заедно с критериите за работа с клиенти, произвеждащи пластмасови изделия. Този документ е част от една още по-цялостна стратегия на ПроКредит групата за намаляване на производството и използването на пластмаса.

Считаме, че всички изделия, които са произведени за еднократна употреба с продължителност по-малко от 6 месеца, трябва да имат по-устойчиви алтернативи, да не говорим, че някои изделия се ползват само в рамките на минути.

Първата алтернатива за нашите клиенти е изделието да се произвежда изцяло от вече използвана пластмаса, т.е. от вече рециклиран материал. Някои типове пластмаса са по-лесни за рециклиране и ние насочваме клиентите ни в тази посока. По този начин те не променят тотално бизнес производството си, включително често могат да продължат да използват сегашните си машини.

Втората алтернатива е да се използва изделие от друг материал, така че продуктът да е подходящ за многократно използване, или по-лесен за разделно сортиране и рециклиране, или дори биоразградим в естествени условия. Не стимулираме използването на материали, които са разградими само в индустриални компостерни центрове, тъй като такива на практика няма в страните, където работим. Този подход изисква значително повече промяна в бизнеса на нашите клиенти, но също виждаме, че е възможен и се случва.

Съществено предизвикателство представлява за нашите клиенти качеството на рециклирания материал, както и правните ограничения относно използването на такъв материал в опаковки. Нужно е допълнително развитие в тези две отношения, често само във възприемането на вече готови решения от по-развити пазари като Централна Европа, отколкото в бавното и неефективно измисляне на собствени критерии за нашите страни.

Ето например един клиент, който произвежда опаковъчно фолио, започна да прави фолиото от няколко слоя, като основните такива са от рециклиран материал (втори живот на стар пластмасов продукт) и единствено най-вътрешният, сравнително тънък слой на фолиото, е от първичен материал. Така се гарантира чистота на опаковката с продукта вътре и се постига дори над 80% рециклиран материал в опаковката, т.е. 80% по-малко първична суровина е използвана за производството на този еднократен продукт.

За да сме сигурни, че тази наша цел е въведена в практика, още в началото на 2020 г. започнахме и продължаваме с редовни обучения към служители ни за това какви типове пластмасови продукти се произвеждат, които от тях имат по-дълготрайни негативни ефекти, какви материали се влагат и т.н., с основната цел да могат колегите ни да коментират по експертен начин темата както с клиенти, така и със свои близки и познати.

– Имате ли по-специални изисквания към производителите на пластмаса, с които работите?

Имаме подход, с който комбинираме максимално практично техническите изисквания към производителите, техните планове за развитие и нашето желание да подпомагаме прехода към по-устойчиви решения. Първо се информираме какви са и по какъв начин са произвеждани продуктите на клиента и след това коментираме как може да се подобри ситуацията им. Минималните изисквания, които искаме да се постигнат след нашето участие, са: изделието да е направено от близко до 100% рециклиран материал или биоразградим такъв (в естествен среда) и материалите да могат да се разделят на ръка, ако продуктите са от няколко материала – пластмаса от метал, PET от PS материал и т.н.

Изискваме от клиентите ни да участват активно в оползотворяването на пластмасови отпадъци, особено тези генерирани от техните продукти. Желанието ни е клиентите ни да могат да рециклират сами сортиран отпадък с обем поне равен на използваната от тях суровина за продуктите им. Като минимум желаем фирмата да се ангажира с редовна и видима кампания, дори действия по увеличаване на информираността на обществото от правилното сортиране на отпадъци, от подобряване на условията и процесите по събиране на пластмасов отпадък.

Разбираме, че за някои клиенти промяната е по-времеемка и отнема повече финансови ресурси, затова заедно с клиентите обсъждаме тяхната бизнес стратегия за следващите три години, в които искаме те да се ангажират, за да постигнат споменатите високи критерии, които задаваме. Опитът ни до момента показва, че първите такива разговори са трудни, дори не приключват с консенсус, но след няколко месеца, след премисляне на ситуацията, клиентите ни оценяват, че такава промяна ще ги направи по-конкурентни в дългосрочен план и са съгласни да започнат необходимите промени заедно с нас.

– Можете ли да посочите и други позитивни примери от дейността на банката, които са довели до положително влияние върху околната среда чрез проекти за производство или рециклиране на пластмаса?

От наша страна осъзнахме, че за предлаганите ни услуги ние също използваме пластмаса – в дебитните карти, които издаваме. Затова от края на 2021 г. стартирахме предлагането на новата ни разплащателна сметка ProGreen (зелена сметка), към която издаваме дебитна карта направена на 82% от царевица и която се разгражда в естествена среда до 6 месеца след компостиране, т.е. след изтичане на 4-годишната валидност на картата.

ProGreen сметка като цяло е обмислена да бъде изцяло със зелена насоченост – средствата на клиентите по тези сметки се използват изцяло за финансиране на зеления кредитен портфейл на банката. Това са всички кредити към наши клиенти, които покриват критериите ни за зелена инвестиция и текущо формират 1/3 от инвестиционните кредити към клиентите.

Също така редовно използваме нашите онлайн канали, за да повишаваме информираността на обществото по темата за пластмасовите продукти, техните алтернативи и добрите примери.

– Какви политики за намаляване на пластмасовия отпадък прилагате на ниво офиси и клонова мрежа?

В нашите офиси от край време имаме организация за сортиране на отпадъка, която се одитира ежегодно като част от сертификацията ни по ISO 14 001 (Системи за управление на околната среда). Това означава, че пластмасовият отпадък се събира отделно от хартията, отделно от метал или стъкло. Специализирана фирма за обработка на сортиран отпадък след това събира тези отпадъци от нашите офиси.

Отделно от това, в сградата на Централното ни управление в София имаме кафене за служителите, където се стараем също да минимизираме използваната пластмаса. Спряхме използването на пластмасови чашки, сламки, предлагаме напитки в стъклени бутилки, които се връщат за пълнене.

Интересен е друг аспект, чрез който постигаме намалена пластмаса в офисите ни – още преди години започнахме да използваме мебели от преизползвана дървесина. Върху тях не се полага стандартното ламиниращо покритие, което на практика е пластмасов слой, който е труден за рециклиране поради слепването му с дървения материал. Същото правим и за паркета в офисите ни – не използваме ламиниран паркет, който е труден за рециклиране, а полагаме такъв направен от преизползвана дървесина. Материалът, от който се правят тези мебели и паркет, е взет от излезли от употреба бунгала, дървени къщи и други източници, като след разглобяването им се подбират подходящите плоскости и се оформят новите продукти.

За ПроКредит Банк и връзката между икономическо развитие и околна среда четете тук.